आफ्ना छोरा छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएबापत पाउने सुबिधाबाट, जुगल जनप्रतिनिधिलाई ७% र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ५% सुल्क लिने गाउँपालिकाको निर्णय तपाईलाई कस्तो लग्यो?

ठिक लाग्यो
67% (10 votes)
बेठिक लग्यो
13% (2 votes)
दर बढी भयो
7% (1 vote)
दर कम भयो
13% (2 votes)
Total votes: 15