FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ठेक्का नं JRM/NCB/12/2076/077 औषधिहरु तथा सरजिकल सामानहरुको शिलबन्धि दरभाउपत्रको फाराम ।

दस्तावेज: 

ठेक्का नंं JRM/NCB/13/2076/077 को बोल पत्र फारम ।

कृषि तथा पशु बिकास कार्यक्रमका लगि प्रस्तावना आह्वानको सूचना !!!

कार्यक्रम स्थगन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

हार्दिक निमन्त्रणा ! हार्दिक निमन्त्रणा !! हार्दिक निमन्त्रणा !!!

यस गा.पा अन्तर्गतका सम्पुर्ण बिद्यालयका प्र.अ., शिक्षकहरु , बि. व्य. स . का अध्यक्ष लगायत सदस्यज्युहरू, अभिभावक, कर्मचारी तथा शिक्षा प्रेमी जनसमुदायहरुमा हार्दिक निमन्त्रणा । 

नि शुल्क अाँखा शिवीर संचालन हुने सुचना ।

परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

जुगल गाउँपालिका भर ( मिति २०७६।०८।३० गते ) सार्वजनिक बिदा हुने संबन्धि सूचना

प्रेस विज्ञप्ति ।

परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।